Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+0,55 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.27% 7.68% -/-
3m 22.89% 24.63% -/-
6m -14.32% -2.67% -/-
12m -16.81% 3.66% -/-
36m -13.14% 14.44% -/-
YTD -13.67% -1.64% -/-
max 83.10% 63.12% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0702159699
 • zarządzający: Nitin Bajaj
 • data uruchomienia jednostki: 07.12.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.12.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 478,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel mniejszych spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Mniejsze spółki są zazwyczaj definiowane jako spółki z kapitalizacją rynkową na poziomie niższym niż 5000 mln USD w odniesieniu do pełnej kapitalizacji rynkowej spółki. Fundusz może mieć ekspozycję na spółki z kapitalizacją rynkową na poziomie spoza tego zakresu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,19% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę