Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.44% 1.21% 3/9
3m 10.70% 7.09% 2/9
6m 3.19% 0.58% 1/9
12m 6.81% 3.07% 1/9
36m 15.99% 9.95% 1/8
YTD 3.74% 0.90% 1/9
max 55.20% 19.69% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0605512275
 • zarządzający: Eric Wong
  Morgan Lau
  Belinda Liao
 • data uruchomienia jednostki: 18.04.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 6 220,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% ICE BofAML Asia Dollar Investment Grade Index
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest wypracowywanie zysków i powiększanie wartości kapitałowej. Cel ten jest realizowany przez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie emitentów sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym, którzy przeważającą część swojej działalności prowadzą w Azji. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,54 od 0,57 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,65% od 2,13% do 2,91% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od 0,04 do 0,21 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę