Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds European High Yield Fund E (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,08 %
wycena na dzień 01.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -14.14% -12.90% -/-
3m -15.20% -14.23% -/-
6m -13.52% -12.84% -/-
12m -9.68% -10.06% -/-
36m -6.74% -6.61% -/-
YTD -15.20% -14.23% -/-
max 131.63% 0.00% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0238209786
 • zarządzający: Andrei Gorodilov
  James Durance
  Peter Khan
 • data uruchomienia jednostki: 27.06.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.06.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 13 318,7 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dodatkowo fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. W celu zabezpieczenia fundusz może inwestować w instrumenty pochodne oraz kontrakty walutowe typu forward.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę