Fidelity Funds European High Yield Fund E (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,07 %
wycena na dzień 19.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.07% 1.05% -/-
3m 1.62% 1.10% -/-
6m 6.42% 5.62% -/-
12m 4.38% 3.70% -/-
36m 11.24% 11.15% -/-
YTD 8.49% 7.30% -/-
max 163.63% 0.00% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0238209786
 • zarządzający: Andrei Gorodilov
  James Durance
  Peter Khan
 • data uruchomienia jednostki: 27.06.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.06.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BofA ML Global High Yield European Issuers Constrained Index (Level 4 20% Capped)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dodatkowo fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. W celu zabezpieczenia fundusz może inwestować w instrumenty pochodne oraz kontrakty walutowe typu forward.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę