Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,09 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.77% 1.78% 4/9
3m 5.22% 7.37% 8/9
6m -0.98% 0.47% 8/9
12m 0.18% 2.78% 8/9
36m 8.46% 9.18% 6/8
YTD -0.87% 0.55% 8/9
max 12.26% 13.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0740036214
 • zarządzający: Bryan Collins
  Morgan Lau
 • data uruchomienia jednostki: 07.05.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.12.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 005,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest zapewnienie dochodu oraz wzrostu kapitału dzięki inwestycjom głównie w dłużne papiery wartościowe na poziomie inwestycyjnym denominowane w RMB, których emitenci przeważającą część swojej działalności prowadzą w regionie Azji. Dodatkowo funudsz inwestuje w papiery wartościowe rynku pieniężnego oraz środki pieniężne i ich odpowiedniki ( w tym m.in. lokaty terminowe).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,47 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 1,92% od 1,36% do 2,59% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,11 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę