Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asian High Yield Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,11 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.77%
3m 15.34%
6m -2.54%
12m -0.70%
36m 7.72%
YTD -1.66%
max 84.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0286668453
 • zarządzający: Bryan Collins
  Peter Khan
  Tae Ho Ryu
  Terrence Pang
 • data uruchomienia jednostki: 02.04.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.04.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 16 559,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja
 • benchmark: 100% ICE BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje minimum 70% środków w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy główną część swojej działalności prowadzą w Azji. Fundusz cechuje wysoka dywersyfikacja (brak ograniczeń względem sektora czy kraju). W celu zmniejszenia ryzyka bądź w celu zebrania dodatkowego zysku fundusz może stosować instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,28% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę