Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+0,47 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.47% -0.78% 3/5
3m 21.92% 22.62% 4/5
6m -14.05% -11.60% 4/5
12m -16.47% -13.11% 4/5
36m -3.90% -5.44% 4/5
YTD -14.43% -12.07% 4/5
max 114.10% 87.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261945553
 • zarządzający: Madeleine Kuang
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 25.09.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 185,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji regionu Pacyfiku
 • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
 • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN (N)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Singapurze, Malezji, Tajlandii, Filipinach i Indonezji. Polityka inwestycyjna dopuszcza również inwestycje na rynkach pozostałych państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje w różnych sektorach i gałęziach rynku. Fundusz może stosować instrumenty pochodne zarówno w celu zmniejszenia ryzyka czy kosztów, jak i w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,20 od 1,17 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,63% od 4,71% do 5,81% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,04 do 0,18 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę