Fidelity Funds Greater China Fund E (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,84 EUR
+1,34 %
wycena na dzień 19.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.26% -0.31% 13/17
3m 10.27% 11.68% 12/17
6m 18.64% 20.72% 12/17
12m 17.84% 20.30% 10/17
36m 37.21% 36.02% 6/15
YTD 4.17% 6.01% 15/17
max 384.87% 416.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0115765595
 • zarządzający: Raymond Ma
 • data uruchomienia jednostki: 26.08.2004 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.1990 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 921,3 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI Golden Dragon (N)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 70% w akcje notowane na giełdach w Hongkongu, Chinach i na Tajwanie. Przejściowo aktywa mogą być inwestowane w akcje spółek chińskich notowanych na innych giełdach. Zarządzający będzie się koncentrował na wyborze spółek notujących poprawę podstawowych parametrów ekonomicznych, których akcje notowane są na rozsądnym poziomie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,25 od 1,33 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,29% od 4,01% do 5,48% niska zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,08 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę