Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,05 EUR
+0,17 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.70% 4.85% 3/44
3m 1.87% -5.58% 6/44
6m 0.20% -13.22% 1/44
12m 14.06% -3.46% 1/44
36m 30.20% -7.72% 1/43
YTD -1.58% -14.86% 1/44
max 193.60% 42.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261959422
 • zarządzający: Fabio Riccelli
  Karoline Rosenberg
 • data uruchomienia jednostki: 21.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.01.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 23 793,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EUROPE (N)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w Europie o średniej kapitalizacji rynkowej (od 1 do 10 miliardów euro). Portfel inwestycyjny jest skoncentrowany i zawiera od 60 do 65 spółek z różnych regionów i sektorów. Głównie są to spółki niedowartościowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,81 od 1,81 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,16% od 1,82% do 6,32% niska zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,17 do 0,15 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę