Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,34 USD
+1,74 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.87% 5.07% 3/23
3m 25.57% 22.53% 6/23
6m -3.63% -4.77% 9/23
12m 5.63% 2.29% 8/23
36m 16.59% 12.14% 9/22
YTD -2.83% -4.84% 7/23
max 98.90% 77.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261950470
 • zarządzający: Nick Price
  Amit Goel
 • data uruchomienia jednostki: 21.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.10.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 17 009,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets (N)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje w regionach notujących szybki wzrost gospodarczy, w tym w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej (łącznie z Rosją) i Bliskiego Wschodu. Spółki będące przedmiotem inwestycji charakteryzują się jedną z cech: niski stosunek ceny do wartości księgowej, niski wskaźnik cena/ zysk, silna marka, duża zdolność generowania wysokich wolnych przepływów gotówkowych, wysoka stopa zwrotu z kapitału i rentowności zaangażowanego kapitału, wysoka stopa dywidendy. Do 10% aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w Chiny.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od 1,57 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,51% od 3,89% do 6,24% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,14 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę