Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,09 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.50% -0.11% 4/16
3m 21.08% 12.92% 1/16
6m -3.55% -5.19% 5/16
12m -1.45% -3.93% 3/16
36m 7.96% -0.75% 3/16
YTD -2.99% -5.07% 5/16
max 117.10% 48.49% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0238205958
 • zarządzający: Eric Wong
  Paul Greer
  Marton Huebler
 • data uruchomienia jednostki: 23.01.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.01.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 893,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w globalne dłużne papiery wartościowe na rynkach wschodzących. Fundusz może także inwestować w inne typy papierów wartościowych, w tym w instrumenty dłużne rynków lokalnych, instrumenty o stałym dochodzie, akcje, obligacje emitentów na rynkach wschodzących oraz niższej jakości dłużne papiery wartościowe. Fundusz inwestuje między innymi w Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji, Afryce, Europie Wschodniej (wliczając Rosję) i na Bliskim Wschodzie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,53 od 1,11 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,17% od 1,91% do 4,25% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,09 do 0,20 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę