Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+0,73 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.48% 6.17% 21/23
3m 19.53% 21.20% 18/23
6m -18.21% -5.21% 23/23
12m -13.88% 3.63% 21/23
36m -4.21% 13.25% 20/22
YTD -17.42% -3.89% 23/23
max 36.50% 36.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0303823156
 • zarządzający: Nick Price
  Greg Konstantinidis
 • data uruchomienia jednostki: 11.06.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.06.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 473,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: EMEA
 • benchmark: 100% MSCI Emerging EMEA Capped 5% (NET)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (włączając w to Rosję), a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz krajach, które są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Przedmiotem inwestycji będzie od 50 do 70 spółek, z różnych sektorów. Możliwe są inwestycje w akcje spółek z krajów poza benchmarkiem, jednak muszą to być spółki uzyskujące znaczne przychody lub mające silne zaangażowanie w danym regionie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,57 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 7,40% od 5,08% do 7,40% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,02 od -0,14 do 0,10 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę