Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds EMEA Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Fidelity Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,44 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.53% 2.14% -/-
3m -18.41% -12.73% -/-
6m -15.15% -6.82% -/-
12m -13.98% 0.41% -/-
36m -12.51% 7.47% -/-
YTD -18.41% -10.66% -/-
max 12.60% 43.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0805778007
 • zarządzający: Nick Price
  Greg Konstantinidis
 • data uruchomienia jednostki: 06.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.06.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 453,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: EMEA
 • benchmark: 100% MSCI Emerging EMEA Capped 5% (NET)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (włączając w to Rosję), a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz krajach, które są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Przedmiotem inwestycji będzie od 50 do 70 spółek, z różnych sektorów. Możliwe są inwestycje w akcje spółek z krajów poza benchmarkiem, jednak muszą to być spółki uzyskujące znaczne przychody lub mające silne zaangażowanie w danym regionie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę