Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,14 USD
+0,76 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.76% 7.68% 22/25
3m 23.87% 24.63% 12/25
6m -7.27% -2.67% 20/25
12m -4.97% 3.66% 21/25
36m 13.82% 14.44% 11/24
YTD -5.94% -1.64% 19/25
max 83.70% 59.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0329678337
 • zarządzający: Teera Chanpongsang
 • data uruchomienia jednostki: 21.04.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.04.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 600,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 33.33% MSCI China + 33.33% MSCI India & Pakistan + 33.33% MSCI Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Azji, uważanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Asia Index. Do 10% aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w Chinach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,33 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 5,20% od 4,62% do 6,13% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,06 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę