Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Fidelity Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,54 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.50% 8.93% -/-
3m 18.09% 16.99% -/-
6m -3.95% 5.22% -/-
12m 0.72% 16.11% -/-
36m 11.57% 30.25% -/-
YTD -2.27% 7.76% -/-
max 67.80% 101.16% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0805777611
 • zarządzający: Teera Chanpongsang
 • data uruchomienia jednostki: 06.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.04.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 600,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 33.33% MSCI China + 33.33% MSCI India & Pakistan + 33.33% MSCI Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Azji, uważanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Asia Index. Do 10% aktywów fundusz może inwestować bezpośrednio w Chinach.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę