Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds China Opportunities A (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,21 EUR
-0,90 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 12.99% 17.43% 15/17
3m 18.95% 25.85% 15/17
6m 6.22% 16.33% 16/17
12m 17.50% 34.09% 16/17
36m 37.86% 51.95% 12/15
YTD 10.78% 21.58% 16/17
max 132.30% 173.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0455706654
 • zarządzający: Raymond Ma
 • data uruchomienia jednostki: 23.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.11.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 182,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI Zhong Hua Capped 10% (NET)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w Chinach lub Hongkongu. Przedmiotem inwestycji będzie od 80 do 110 spółek, z różnych sektorów w przypadku których występuje względnie niskie ryzyko i jednocześnie dobre perspektywy średniookresowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,50 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,56% od 5,23% do 6,41% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,06 do 0,28 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę