Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,64 USD
+2,97 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.56% 12.29% 17/17
3m 20.27% 28.46% 16/17
6m 7.35% 16.39% 15/17
12m 14.56% 26.87% 15/17
36m 31.30% 43.77% 13/15
YTD 9.20% 17.55% 14/17
max 121.90% 89.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0594300179
 • zarządzający: Raymond Ma
 • data uruchomienia jednostki: 23.02.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 23.02.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 12 180,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China (N)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w Chinach lub Hongkongu. Przedmiotem inwestycji będzie od 80 do 120 spółek związanych z rynkiem produktów lub usług konsumpcyjnych, mające duże udziały w rynku i w rezultacie silną pozycję w zakresie kształtowania cen.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,58 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,90% od 4,58% do 6,03% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od 0,01 do 0,22 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę