Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asian Special Situation A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,23 USD
+0,83 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.07% 7.41% 16/25
3m 18.89% 23.97% 22/25
6m -4.02% 2.17% 21/25
12m 4.25% 9.98% 19/25
36m 14.65% 19.88% 16/24
YTD -3.46% 2.26% 20/25
max 179.40% 139.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261950983
 • zarządzający: Suranjan Mukherjee
 • data uruchomienia jednostki: 21.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 143,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Index (N)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek w sytuacji specjalnej oraz spółek o mniejszym wzroście w Azji, z wyłączeniem Japonii. Akcje spółek w sytuacji specjalnej są wyceniane atrakcyjnie w stosunku do aktywów netto lub możliwości osiągnięcia zysków oraz towarzyszą im dodatkowe czynniki, które mogą mieć pozytywny wpływ na cenę jednostki funduszu. Inwestycje inne niż w akcje spółek w sytuacji specjalnej oraz spółek o mniejszym wzroście mogą stanowić maksymalnie 25% portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,39 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,18% od 4,62% do 6,13% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,03 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę