Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,27 USD
+1,31 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.97% -0.25% 18/20
3m 4.37% 15.53% 18/20
6m -15.26% -0.66% 16/20
12m -15.30% 8.08% 19/19
36m -6.47% 32.42% 19/19
YTD -14.98% 0.99% 17/20
max 105.40% 162.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0251131958
 • zarządzający: Angel Agudo
  Ashish Bhardwaj
 • data uruchomienia jednostki: 29.06.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.1990 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 136,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (NET)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% środków funduszu jest inwestowanych w akcje spółek amerykańskich. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,67 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,24% od 3,48% do 5,98% niska zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,04 do 0,30 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę