Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds America Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Fidelity Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,15 PLN
-1,07 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.21% 3.66% -/-
3m 17.59% 21.13% -/-
6m -13.92% 3.92% -/-
12m -14.13% 13.58% -/-
36m -7.08% 41.74% -/-
YTD -13.65% 4.79% -/-
max 40.40% 135.66% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0959717173
 • zarządzający: Angel Agudo
  Ashish Bhardwaj
 • data uruchomienia jednostki: 30.09.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.1990 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 136,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (NET)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% środków funduszu jest inwestowanych w akcje spółek amerykańskich. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może również stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę