Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds China Focus Fund A (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,19 EUR
+1,03 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.92% 15.38% 17/17
3m 9.92% 24.45% 17/17
6m -4.66% 16.51% 17/17
12m 1.92% 31.03% 17/17
36m 16.39% 49.09% 15/15
YTD -3.02% 19.29% 17/17
max 124.22% 169.67% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0318931192
 • zarządzający: Jing Ning
 • data uruchomienia jednostki: 03.11.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.08.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 174,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China Capped 10% (N)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz koncentruje się głównie na Chinach, inwestując co najmniej 70% aktywów w papiery wartościowe spółek zarejestrowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chinach i Hongkongu. Fundusz może inwestować swoje aktywa bezpośrednio w Akcje typu A i B w spółkach chińskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,58 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 4,76% od 4,58% do 6,03% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od 0,01 do 0,22 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę