Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
CSQF SICAV - Conseq Active Invest Dynamic A (PLN)
Conseq Funds SICAV PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,75 %
wycena na dzień 07.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.05% 0.14% 33/51
3m 14.44% 10.20% 11/51
6m -10.78% -1.55% 44/50
12m -7.21% 5.35% 44/49
36m -0.86% 20.73% 37/43
YTD -10.70% -1.59% 44/50
max 13.50% 32.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • ISIN: CZ0008044724
 • zarządzający: Adam Šperl
  Jan Vedral
  Anne-Françoise Blühe
 • data uruchomienia jednostki: 05.01.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.01.2016 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 68,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 55,3% MSCI World + 19,3% MSCI Emerging Markets + 10,4% CECE Composite EUR + 5% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All 1Y + 8% ML Global Government Bond + 2% 6M EURIBID
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania lub inne zagraniczne fundusze inwestycyjne o profilu akcyjnym. Ponadto fundusz może inwestować w papiery wartościowe emitowane przez fundusze obligacji, fundusze obligacji krótkoterminowych i fundusze pieniężne, a także bezpośrednio w obligacje rządowe, gwarantowane przez rząd lub korporacyjne, depozyty bankowe oraz pozostałe instrumenty rynku finansowego. Fundusz nie koncentruje się na określonym sektorze gospodarczym ani obszarze geograficznym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,82 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,16% od 3,09% do 5,56% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,07 do 0,25 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę