BlackRock SF European Diversified Equity Absolute Return E2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,25 EUR
-0,27 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.68%
3m -7.75%
6m -7.71%
12m -13.87%
36m -24.86%
YTD 0.02%
max -7.80%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0525202403
 • zarządzający: Rob Fisher
  Simon Weinberger
 • data uruchomienia jednostki: 06.08.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu z inwestycji. Minimum 70% aktywów fundusz inwestuje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane przez podmioty posiadające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz będzie zachowywał znaczną dywersyfikację w zakresie akcji europejskich spółek, dążąc jednocześnie do minimalizowania ekspozycji netto na rynki bazowych instrumentów udziałowych w Europie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę