BlackRock SF European Diversified Equity Absolute Return A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,26 EUR
-0,27 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.64%
3m -7.62%
6m -7.47%
12m -13.42%
36m -23.73%
YTD 0.38%
max -4.26%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0525202155
 • zarządzający: Rob Fisher
  Simon Weinberger
 • data uruchomienia jednostki: 06.08.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu z inwestycji. Minimum 70% aktywów fundusz inwestuje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane przez podmioty posiadające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz będzie zachowywał znaczną dywersyfikację w zakresie akcji europejskich spółek, dążąc jednocześnie do minimalizowania ekspozycji netto na rynki bazowych instrumentów udziałowych w Europie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,92% od 1,54% do 3,92% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,21 od -0,36 do 0,04 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę