BlackRock SF European Diversified Equity Absolute Return A2 Hedged (GBP)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,63 GBP
+0,59 %
wycena na dzień 19.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 5.23%
3m 5.53%
6m 0.79%
12m 4.14%
36m -13.72%
YTD 7.23%
max -2.04%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0526376511
 • zarządzający: Rob Fisher
  Simon Weinberger
 • data uruchomienia jednostki: 02.12.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 84,6 mln PLN (10.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu z inwestycji. Minimum 70% aktywów fundusz inwestuje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane przez podmioty posiadające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz będzie zachowywał znaczną dywersyfikację w zakresie akcji europejskich spółek, dążąc jednocześnie do minimalizowania ekspozycji netto na rynki bazowych instrumentów udziałowych w Europie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę