BlackRock SF European Diversified Equity Absolute Return A2 Hedged (GBP)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,60 GBP
+0,60 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.51%
3m -7.17%
6m -6.34%
12m -11.34%
36m -21.28%
YTD 1.51%
max -7.26%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0526376511
 • zarządzający: Rob Fisher
  Simon Weinberger
 • data uruchomienia jednostki: 02.12.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu z inwestycji. Minimum 70% aktywów fundusz inwestuje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane przez podmioty posiadające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz będzie zachowywał znaczną dywersyfikację w zakresie akcji europejskich spółek, dążąc jednocześnie do minimalizowania ekspozycji netto na rynki bazowych instrumentów udziałowych w Europie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę