BlackRock SF Fixed Income Strategies A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,03 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.04%
3m 0.76%
6m 0.47%
12m -0.16%
36m 0.44%
YTD 1.50%
max 19.70%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0438336264
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Johan Sjogren
  Tom Mondelaers
 • data uruchomienia jednostki: 21.10.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest wypracowanie dodatniej całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w kroczącym cyklu trzyletnim, przy wykorzystaniu elastycznej alokacji aktywów. Fundusz stara się osiągnąć cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa stanowią środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Fundusz inwestuje w papiery emitowane przez spółki, rządy państw lub agencje rządowe na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę