BlackRock SF Fixed Income Strategies A2 Hedged (USD)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,01 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.13%
3m 1.02%
6m 2.30%
12m 4.36%
36m 8.40%
YTD 4.41%
max 14.19%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1046547540
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Johan Sjogren
  Tom Mondelaers
 • data uruchomienia jednostki: 02.04.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 31 997,1 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest wypracowanie dodatniej całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w kroczącym cyklu trzyletnim, przy wykorzystaniu elastycznej alokacji aktywów. Fundusz stara się osiągnąć cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa stanowią środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Fundusz inwestuje w papiery emitowane przez spółki, rządy państw lub agencje rządowe na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę