BlackRock SF Fixed Income Strategies A2 Hedged (GBP)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_spadek-01
-0,01 GBP
-0,01 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.12%
3m 1.07%
6m 1.36%
12m 1.07%
36m 3.21%
YTD 2.30%
max 4.86%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1200840038
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Johan Sjogren
  Tom Mondelaers
 • data uruchomienia jednostki: 11.03.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest wypracowanie dodatniej całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w kroczącym cyklu trzyletnim, przy wykorzystaniu elastycznej alokacji aktywów. Fundusz stara się osiągnąć cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa stanowią środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Fundusz inwestuje w papiery emitowane przez spółki, rządy państw lub agencje rządowe na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę