Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF Fixed Income Strategies A2 Hedged (GBP)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,30 GBP
+0,29 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.56%
3m 0.15%
6m -0.04%
12m 1.71%
36m 2.49%
YTD -0.42%
max 5.56%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1200840038
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Johan Sjogren
  Tom Mondelaers
 • data uruchomienia jednostki: 11.03.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 28 128,8 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest wypracowanie dodatniej całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w kroczącym cyklu trzyletnim, przy wykorzystaniu elastycznej alokacji aktywów. Fundusz stara się osiągnąć cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa stanowią środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Fundusz inwestuje w papiery emitowane przez spółki, rządy państw lub agencje rządowe na całym świecie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę