Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF Asia Extension E2 (USD)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+2,14 USD
+1,59 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.16% 10.23% -/-
3m -2.41% -1.22% -/-
6m -3.44% -0.44% -/-
12m -1.78% 5.85% -/-
36m -0.03% 9.68% -/-
YTD -9.65% -6.44% -/-
max 34.29% 44.38% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0678986729
 • zarządzający: Jeff Shen
 • data uruchomienia jednostki: 10.02.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.02.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 589,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji (z wyłączeniem Japonii). W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Subfundusz może posiadać w swoim portfelu syntetyczne pozycje krótkie oraz długie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę