BlackRock SF Asia Extension E2 (USD)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,24 USD
-0,89 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.14% 5.17% -/-
3m 1.03% 3.53% -/-
6m -3.48% 0.19% -/-
12m -4.57% 2.34% -/-
36m 12.58% 22.64% -/-
YTD 5.18% 11.24% -/-
max 39.63% 42.76% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0678986729
 • zarządzający: Jeff Shen
 • data uruchomienia jednostki: 10.02.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.02.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji (z wyłączeniem Japonii). W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Subfundusz może posiadać w swoim portfelu syntetyczne pozycje krótkie oraz długie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę