BlackRock SF Asia Extension A2 Hedged (GBP)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,01 GBP
+0,01 %
wycena na dzień 14.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -4.23%
3m 3.89%
6m 10.73%
12m 1.16%
36m 13.48%
YTD -1.34%
max 39.07%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0678985754
 • zarządzający: Jeff Shen
 • data uruchomienia jednostki: 17.02.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.02.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 619,3 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji (z wyłączeniem Japonii). W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Subfundusz może posiadać w swoim portfelu syntetyczne pozycje krótkie oraz długie.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę