Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF Dynamic Diversified Growth E2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,01 %
wycena na dzień 02.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.14% -8.86% -/-
3m -8.41% -12.24% -/-
6m -5.88% -10.18% -/-
12m -6.11% -7.99% -/-
36m -2.82% -8.98% -/-
YTD -8.41% -12.24% -/-
max 7.16% 10.48% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0586678897
 • zarządzający: Adam Ryan
  Rupert Harrison
  Conan McKenzie
 • data uruchomienia jednostki: 16.03.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.01.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 494,8 mln PLN (02.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa na całym świecie, we wszystkie dozwolone instrumenty finansowe, w tym: akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, jednostki uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, instrumenty pochodne, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę