Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF Dynamic Diversified Growth A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,54 EUR
+0,45 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.32% 1.05% 6/13
3m 8.50% 7.80% 8/13
6m -0.50% -5.40% 1/13
12m 1.14% -2.04% 1/12
36m 5.42% -0.11% 4/12
YTD -0.50% -5.40% 1/13
max 20.19% 15.97% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0496817981
 • zarządzający: Adam Ryan
  Rupert Harrison
  Conan McKenzie
 • data uruchomienia jednostki: 28.01.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.01.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 603,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa na całym świecie, we wszystkie dozwolone instrumenty finansowe, w tym: akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, jednostki uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, instrumenty pochodne, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 od 0,98 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,61% od 2,05% do 4,03% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,11 do 0,13 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę