BlackRock SF European Opportunities Extension E2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,34 EUR
+0,37 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.59% 4.50% -/-
3m 1.76% 1.55% -/-
6m 8.25% 3.48% -/-
12m 4.00% -4.88% -/-
36m 30.04% 19.82% -/-
YTD 21.68% 15.83% -/-
max 527.94% 297.80% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0418790928
 • zarządzający: David Tovey
  Christopher Sykes
 • data uruchomienia jednostki: 24.03.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału przez zastosowanie strategii rozszerzenia. Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje oraz instrumenty pochodne, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce swojej działalności na terytorium Europy (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Subfundusz w celu osiągnięcia założeń inwestycyjnych może mieć w swoim portfelu pozycje krótkie oraz długie. Co najmniej 50% inwestycji funduszu stanowią spółki o niskiej i średniej kapitalizacji (tzn. spółki, które w momencie zakupu stanowią dolne 30% giełd europejskich według kapitalizacji rynkowej).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę