Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF European Opportunities Extension E2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,62 EUR
+0,69 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.34% -1.08% -/-
3m 22.25% 22.03% -/-
6m -2.09% -13.20% -/-
12m 4.55% -6.33% -/-
36m 19.44% -3.16% -/-
YTD -2.88% -13.77% -/-
max 556.94% 275.02% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0418790928
 • zarządzający: David Tovey
  Christopher Sykes
 • data uruchomienia jednostki: 24.03.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 682,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału przez zastosowanie strategii rozszerzenia. Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje oraz instrumenty pochodne, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce swojej działalności na terytorium Europy (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Subfundusz w celu osiągnięcia założeń inwestycyjnych może mieć w swoim portfelu pozycje krótkie oraz długie. Co najmniej 50% inwestycji funduszu stanowią spółki o niskiej i średniej kapitalizacji (tzn. spółki, które w momencie zakupu stanowią dolne 30% giełd europejskich według kapitalizacji rynkowej).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę