Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF European Opportunities Extension A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,67 EUR
-0,17 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.50% 1.61% 1/9
3m 27.02% 25.05% 6/9
6m -3.77% -15.14% 1/9
12m 3.65% -6.99% 1/9
36m 18.98% -4.13% 1/9
YTD -3.25% -14.49% 1/9
max 299.69% 65.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0313923228
 • zarządzający: David Tovey
  Christopher Sykes
 • data uruchomienia jednostki: 06.09.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 682,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału przez zastosowanie strategii rozszerzenia. Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje oraz instrumenty pochodne, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce swojej działalności na terytorium Europy (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Subfundusz w celu osiągnięcia założeń inwestycyjnych może mieć w swoim portfelu pozycje krótkie oraz długie. Co najmniej 50% inwestycji funduszu stanowią spółki o niskiej i średniej kapitalizacji (tzn. spółki, które w momencie zakupu stanowią dolne 30% giełd europejskich według kapitalizacji rynkowej).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,86 od 0,95 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,97% od 4,97% do 7,41% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,13 od -0,11 do 0,13 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę