BlackRock GF China Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.19%
3m 0.29%
6m 1.84%
12m 3.85%
36m 1.84%
YTD 4.16%
max 5.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0803752129
 • zarządzający: Artur Piasecki
  Eric Liu
 • data uruchomienia jednostki: 17.10.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.11.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub dystrybuowane w Chinach lub poza nimi, denominowane w walucie renminbi lub innych walutach krajowych spoza Chin oraz w środki pieniężne. Fundusz może lokować środki we wszystkie dostępne rodzaje dłużnych papierów wartościowych, w tym w papiery nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz może również inwestować do 30% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę