BlackRock GF China Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,05 USD
-0,37 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.07%
3m -1.03%
6m -1.83%
12m 4.67%
36m 10.98%
YTD 3.46%
max 34.40%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0679941327
 • zarządzający: Artur Piasecki
  Eric Liu
 • data uruchomienia jednostki: 11.11.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.11.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub dystrybuowane w Chinach lub poza nimi, denominowane w walucie renminbi lub innych walutach krajowych spoza Chin oraz w środki pieniężne. Fundusz może lokować środki we wszystkie dostępne rodzaje dłużnych papierów wartościowych, w tym w papiery nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz może również inwestować do 30% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,68% - -
Sharpe'a 0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę