Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF China Bond A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,19 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.68%
3m 4.53%
6m 2.47%
YTD 2.97%
max 3.90%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU2070343392
 • zarządzający: Artur Piasecki
  Eric Liu
 • data uruchomienia jednostki: 30.10.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.11.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 288,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub dystrybuowane w Chinach lub poza nimi, denominowane w walucie renminbi lub innych walutach krajowych spoza Chin oraz w środki pieniężne. Fundusz może lokować środki we wszystkie dostępne rodzaje dłużnych papierów wartościowych, w tym w papiery nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz może również inwestować do 30% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę