Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Multi Asset Income E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,28 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.28% 1.04% -/-
3m 4.64% 7.34% -/-
6m -4.31% -5.35% -/-
12m -0.63% -1.45% -/-
36m 7.73% 5.12% -/-
YTD -3.46% -4.64% -/-
max 42.20% 37.87% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0813497111
 • zarządzający: Michael Fredericks
  Justin Christofel
  Alex Shingler
 • data uruchomienia jednostki: 08.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.06.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 24 769,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów, której założeniem jest osiąganie ponadprzeciętnego dochodu. Fundusz inwestuje na całym świecie we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, papiery wartościowe powiązane z akcjami, zbywalne dłużne papiery wartościowe, jednostki instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym w celu generowania dodatkowego dochodu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę