BlackRock GF Global Multi Asset Income E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,09 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.19%
3m 0.10%
6m 1.25%
12m 3.54%
36m 5.20%
YTD 7.79%
max 5.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1062843690
 • zarządzający: Michael Fredericks
  Justin Christofel
  Alex Shingler
 • data uruchomienia jednostki: 07.05.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.06.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 30 913,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów, której założeniem jest osiąganie ponadprzeciętnego dochodu. Fundusz inwestuje na całym świecie we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, papiery wartościowe powiązane z akcjami, zbywalne dłużne papiery wartościowe, jednostki instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym w celu generowania dodatkowego dochodu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę