Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Multi Asset Income A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,30 EUR
+3,25 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -16.15% -15.20% -/-
3m -16.00% -14.47% -/-
6m -14.60% -11.53% -/-
12m -12.25% -7.91% -/-
36m -10.81% -6.49% -/-
YTD -16.00% -13.80% -/-
max -7.60% 20.34% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0784383399
 • zarządzający: Michael Fredericks
  Justin Christofel
  Alex Shingler
 • data uruchomienia jednostki: 07.05.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.06.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 29 507,6 mln PLN (02.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów, której założeniem jest osiąganie ponadprzeciętnego dochodu. Fundusz inwestuje na całym świecie we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, papiery wartościowe powiązane z akcjami, zbywalne dłużne papiery wartościowe, jednostki instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym w celu generowania dodatkowego dochodu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę