BlackRock GF ASEAN Leaders A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,26 USD
-2,23 %
wycena na dzień 26.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -10.17% -9.06% 5/5
3m -8.81% -7.16% 5/5
6m -8.15% -4.72% 5/5
12m -11.71% -9.14% 5/5
36m 5.27% 4.71% 5/5
YTD -11.50% -9.11% 5/5
max 13.90% 22.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0803753879
 • zarządzający: Alethea Leung
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 08.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.08.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 882,8 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji regionu Pacyfiku
 • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
 • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN NTR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w krajach będących obecnie lub w przeszłości członkami organizacji gospodarczej ASEAN. Fundusz koncentruje się na spółkach mających znaczny udział w tym rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,13 od 1,18 do 0,13 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,80% od 3,24% do 4,05% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od 0,12 do 0,29 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę