BlackRock GF ASEAN Leaders A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,66 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.55% -6.13% 5/6
3m -5.60% -4.89% 5/6
6m 2.97% 2.51% 5/6
12m -9.88% -10.74% 4/6
36m 24.28% 18.46% 3/6
YTD 1.51% 2.81% 5/6
max 21.30% 27.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0803753879
 • zarządzający: Alethea Leung
 • data uruchomienia jednostki: 08.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.08.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji regionu Pacyfiku
 • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
 • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN NTR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w krajach będących obecnie lub w przeszłości członkami organizacji gospodarczej ASEAN. Fundusz koncentruje się na spółkach mających znaczny udział w tym rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,48 od -0,00 do 0,93 dobry
odchylenie standardowe 3,56% od 3,15% do 3,79% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,13 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę