BlackRock GF ASEAN Leaders A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,06 USD
+0,48 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 0.25% 2/6
3m -5.01% -3.91% 5/6
6m -2.23% -1.93% 5/6
12m 8.37% 6.78% 3/6
36m 19.49% 13.48% 4/6
YTD 6.19% 7.24% 5/6
max 26.90% 32.93% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0803753879
 • zarządzający: Alethea Leung
  Sidharth Mahapatra
 • data uruchomienia jednostki: 08.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.08.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 955,2 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji regionu Pacyfiku
 • zasięg geograficzny inwestycji: Region Pacyfiku
 • benchmark: 100% MSCI AC ASEAN NTR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w krajach będących obecnie lub w przeszłości członkami organizacji gospodarczej ASEAN. Fundusz koncentruje się na spółkach mających znaczny udział w tym rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,40 od -0,00 do 0,77 słaby
odchylenie standardowe 2,53% od 2,19% do 3,49% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,16 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę