Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Natural Resources Growth & Income A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,24 USD
+3,31 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 13.99% 11.78% 4/12
3m 0.28% 3.82% 7/12
6m -10.93% 0.90% 8/12
12m -8.34% 11.37% 10/12
36m -4.48% 13.78% 8/11
YTD -15.40% -4.16% 10/12
max -27.50% 12.83% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0612318385
 • zarządzający: Tom Holl
  Alastair Bishop
 • data uruchomienia jednostki: 15.04.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 301,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P Global Natural Resources NR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągniecie wzrostu wartości kapitału oraz ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe. Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w sektorze zasobów naturalnych, w tym m.in. spółek działających w sektorze wydobywczym, energetycznym i rolnym. W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Do 10% swoich aktywów Fundusz może także inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,60 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 6,26% od 4,50% do 10,04% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,06 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę