BlackRock GF Natural Resources Growth & Income A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,97 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.77% 2.03% 5/13
3m 5.43% 3.97% 7/13
6m 1.75% 10.52% 11/13
12m 3.03% 16.56% 12/13
36m 9.24% 25.20% 10/12
YTD 9.97% 20.75% 13/13
max -18.40% 10.99% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0612318385
 • zarządzający: Tom Holl
  Alastair Bishop
 • data uruchomienia jednostki: 15.04.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 394,3 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P Global Natural Resources NR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągniecie wzrostu wartości kapitału oraz ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe. Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w sektorze zasobów naturalnych, w tym m.in. spółek działających w sektorze wydobywczym, energetycznym i rolnym. W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Do 10% swoich aktywów Fundusz może także inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,63 słaby
odchylenie standardowe 4,64% od 2,66% do 6,67% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,05 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę