BlackRock GF Natural Resources Growth & Income A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+1,24 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.41% 1.58% 9/13
3m -0.74% 5.79% 13/13
6m -2.06% 7.96% 13/13
12m -6.05% 10.54% 12/13
36m 10.38% 18.08% 8/13
YTD 8.89% 19.22% 12/13
max -19.20% 9.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0612318385
 • zarządzający: Tom Holl
  Alastair Bishop
 • data uruchomienia jednostki: 15.04.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P Global Natural Resources NR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągniecie wzrostu wartości kapitału oraz ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe. Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w sektorze zasobów naturalnych, w tym m.in. spółek działających w sektorze wydobywczym, energetycznym i rolnym. W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Do 10% swoich aktywów Fundusz może także inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,64 słaby
odchylenie standardowe 4,56% od 3,19% do 7,03% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,04 do 0,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę