BlackRock GF Natural Resources Growth & Income A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,07 EUR
-0,76 %
wycena na dzień 13.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.59% 1.83% -/-
3m 4.17% 4.10% -/-
6m 1.54% 11.99% -/-
12m -2.63% 17.22% -/-
YTD 8.45% 24.89% -/-
max -7.60% 17.37% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1864666240
 • zarządzający: Tom Holl
  Alastair Bishop
 • data uruchomienia jednostki: 12.09.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 418,4 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P Global Natural Resources NR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągniecie wzrostu wartości kapitału oraz ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe. Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w sektorze zasobów naturalnych, w tym m.in. spółek działających w sektorze wydobywczym, energetycznym i rolnym. W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Do 10% swoich aktywów Fundusz może także inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę