BlackRock GF Emerging Markets Equity Income E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,30 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.57% 6.43% -/-
3m 0.61% 4.41% -/-
6m 3.27% 4.21% -/-
12m 8.85% 13.28% -/-
36m 21.95% 24.77% -/-
YTD 10.67% 15.93% -/-
max 32.80% 59.73% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0653880657
 • zarządzający: Stephen Andrews
  Emily Fletcher
 • data uruchomienia jednostki: 15.09.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego zysku z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Środki mogą być inwestowane na całym świecie, jednak minimum 70% aktywów musi być ulokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, które prowadzą istotną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto (odejmującej koszty).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę