BlackRock GF Emerging Markets Equity Income E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,06 EUR
-0,44 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.46% 3.50% -/-
3m 8.27% 7.84% -/-
6m 9.13% 9.30% -/-
12m 12.99% 15.60% -/-
36m 32.37% 27.47% -/-
YTD 14.50% 18.90% -/-
max 37.40% 63.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0653880657
 • zarządzający: Stephen Andrews
  Emily Fletcher
 • data uruchomienia jednostki: 15.09.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 829,6 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego zysku z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Środki mogą być inwestowane na całym świecie, jednak minimum 70% aktywów musi być ulokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, które prowadzą istotną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto (odejmującej koszty).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę