Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Emerging Markets Equity Income E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,39 EUR
+3,71 %
wycena na dzień 07.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.39% -12.08% -/-
3m -25.69% -20.96% -/-
6m -18.54% -13.59% -/-
12m -21.76% -15.34% -/-
36m -12.72% -7.40% -/-
YTD -26.26% -21.07% -/-
max 5.00% 34.90% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0653880657
 • zarządzający: Stephen Andrews
  Emily Fletcher
 • data uruchomienia jednostki: 15.09.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 599,4 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego zysku z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Środki mogą być inwestowane na całym świecie, jednak minimum 70% aktywów musi być ulokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, które prowadzą istotną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto (odejmującej koszty).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę