Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Emerging Markets Equity Income A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,24 USD
-1,92 %
wycena na dzień 01.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.29% -16.62% 17/24
3m -25.81% -24.79% 17/24
6m -18.05% -16.29% 18/24
12m -16.91% -17.25% 15/24
36m -2.79% -6.44% 10/23
YTD -25.81% -24.79% 17/24
max 25.30% 2.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0651946864
 • zarządzający: Stephen Andrews
  Emily Fletcher
 • data uruchomienia jednostki: 12.08.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 599,4 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Index (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego zysku z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Środki mogą być inwestowane na całym świecie, jednak minimum 70% aktywów musi być ulokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, które prowadzą istotną część swojej działalności na rynkach wschodzących. Fundusz wypłaca dochód w kwocie brutto (odejmującej koszty).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,31 od 1,39 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 3,49% od 3,35% do 5,62% niska zmienność
Sharpe'a -0,00 od -0,19 do 0,09 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę