Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Equity Income E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,11 EUR
-0,57 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.86% 0.47% -/-
3m 12.79% 13.30% -/-
6m -7.71% -11.27% -/-
12m 1.11% -3.53% -/-
36m 4.48% -0.19% -/-
YTD -6.77% -10.37% -/-
max 85.29% 58.55% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0628612748
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
 • data uruchomienia jednostki: 20.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 013,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na terenie Europy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę