BlackRock GF European Equity Income E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,10 EUR
-0,51 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.88% -1.26% -/-
3m 3.16% -1.97% -/-
6m 6.19% 3.84% -/-
12m 12.74% 12.89% -/-
36m 17.76% 23.05% -/-
YTD 20.00% 17.99% -/-
max 89.35% 3.07% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0628612748
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
 • data uruchomienia jednostki: 20.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 667,6 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na terenie Europy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę