Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Equity Income E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,53 EUR
+3,22 %
wycena na dzień 09.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -14.60% -11.97% -/-
3m -20.54% -22.98% -/-
6m -13.52% -14.42% -/-
12m -10.55% -15.97% -/-
36m -9.57% -12.64% -/-
YTD -19.92% -22.68% -/-
max 59.15% 36.77% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0628612748
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
 • data uruchomienia jednostki: 20.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 6 244,9 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na terenie Europy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę