Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Equity Income A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,16 USD
+0,87 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.06% -17.56% 20/44
3m -23.57% -26.95% 15/44
YTD -23.38% -26.93% 14/44
max -20.77% -24.39% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU2091194634
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
 • data uruchomienia jednostki: 11.12.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 336,1 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na terenie Europy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę