Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF European Equity Income A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,12 EUR
+0,60 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.20% -0.05% 24/44
3m 17.40% 19.08% 30/44
6m -6.75% -9.32% 17/44
12m 1.31% -3.46% 14/44
36m 6.54% 0.55% 13/43
YTD -6.44% -9.64% 17/44
max 100.40% 69.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0562822386
 • zarządzający: Andreas Zoellinger
 • data uruchomienia jednostki: 03.12.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 013,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem Funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji, a także utrzymanie długotrwałego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na terenie Europy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,35 od 1,79 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 3,70% od 2,11% do 5,74% niska zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,12 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę