Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,03 USD
+0,19 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.09% 1.42% -/-
3m 4.44% 6.85% -/-
6m 1.48% 0.51% -/-
12m 3.07% 1.34% -/-
36m 11.06% 6.26% -/-
YTD 1.74% 0.55% -/-
max 49.62% 20.55% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0425308086
 • zarządzający: Christopher Allen
  Emanuella Enenajor
 • data uruchomienia jednostki: 22.10.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.06.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 501,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie powiązane ze wskaźnikiem inflacji, które są emitowane na rynku globalnym. Papiery wartościowe o stałym dochodzie mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe. Mogą one posiadać rating inwestycyjny lub nieinwestycyjny (do 10% łącznych aktywów). Za pośrednictwem instrumentów pochodnych fundusz może generować zróżnicowane kwoty dźwigni rynkowej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,58% - -
Sharpe'a 0,21 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę