BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,02 EUR
+0,14 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.86% -0.08% -/-
3m 1.32% 2.33% -/-
6m 2.14% 4.38% -/-
12m 2.14% 10.47% -/-
36m 0.36% 6.73% -/-
YTD 3.59% 8.85% -/-
max 38.40% 64.70% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0425308169
 • zarządzający: Christopher Allen
  Emanuella Enenajor
 • data uruchomienia jednostki: 23.07.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.06.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1–20yr Index USD Hedged
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie powiązane ze wskaźnikiem inflacji, które są emitowane na rynku globalnym. Papiery wartościowe o stałym dochodzie mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe. Mogą one posiadać rating inwestycyjny lub nieinwestycyjny (do 10% łącznych aktywów). Za pośrednictwem instrumentów pochodnych fundusz może generować zróżnicowane kwoty dźwigni rynkowej.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę