BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,02 EUR
-0,15 %
wycena na dzień 15.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.43% 0.23% -/-
3m -1.29% 1.35% -/-
6m 1.33% 4.02% -/-
12m 2.92% 8.09% -/-
36m 1.78% 5.92% -/-
YTD 2.99% 9.59% -/-
max 37.60% 65.83% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0425308169
 • zarządzający: Christopher Allen
  Emanuella Enenajor
 • data uruchomienia jednostki: 23.07.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 19.06.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 500,6 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1–20yr Index USD Hedged
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie powiązane ze wskaźnikiem inflacji, które są emitowane na rynku globalnym. Papiery wartościowe o stałym dochodzie mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe. Mogą one posiadać rating inwestycyjny lub nieinwestycyjny (do 10% łącznych aktywów). Za pośrednictwem instrumentów pochodnych fundusz może generować zróżnicowane kwoty dźwigni rynkowej.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę