Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Equity Income E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,54 USD
+3,76 %
wycena na dzień 09.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.27% -10.09% -/-
3m -16.43% -18.88% -/-
6m -9.42% -10.92% -/-
12m -11.06% -11.72% -/-
36m -2.44% 2.10% -/-
YTD -16.90% -18.70% -/-
max 37.16% 55.29% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0545040122
 • zarządzający: Andrew Wheatley-Hubbard
 • data uruchomienia jednostki: 30.12.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.11.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 664,2 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę